ورود / ثبت نام

پکیج رایگان

 • تعداد درج تخفیف :3 عدد
 • تعداد کل عکس در گالری :10 عدد
 • فعالیت در اپلیکیشن
 • معرفی در ربات تلگرامی
 • ارتباط پیامکی
 • پشتیبانی تلفنی
 • شبکه های اجتماعی
 • -
 • -

پکیج برنزی

 • تعداد درج تخفیف :5 عدد
 • تعداد کل عکس در گالری :15 عدد
 • فعالیت در اپلیکیشن
 • معرفی در ربات تلگرامی
 • ارتباط پیامکی
 • پشتیبانی تلفنی
 • شبکه های اجتماعی
 • لیست تبلیغی 24 ساعته در اینستاگرام
 • -

پکیج نقره ای

 • تعداد درج تخفیف :10 عدد
 • تعداد کل عکس در گالری :30 عدد
 • فعالیت در اپلیکیشن
 • معرفی در ربات تلگرامی
 • ارتباط پیامکی
 • پشتیبانی تلفنی
 • شبکه های اجتماعی
 • لیست تبلیغی 24 ساعته در اینستاگرام
 • 15 روز تبلیغ چشمک زن

پکیج طلایی

 • تعداد درج تخفیف :15 عدد
 • تعداد کل عکس در گالری : 50 عدد
 • فعالیت در اپلیکیشن
 • معرفی در ربات تلگرامی
 • ارتباط پیامکی
 • پشتیبانی تلفنی
 • شبکه های اجتماعی
 • لیست تبلیغی 24 ساعته در اینستاگرام
 • 10 روز تبلیغ اسلایدر