ورود / ثبت نام

سامانه شکایت


جهت شکایات در حال حاضر با شماره های : ۰۲۶-۳۲۵۳۸۷۵۰ تماس حاصل فرمایید.

همچنین می توانید شکایت خود را به آدرس تلگرام @farhad_software و یا به صورت مکتوب به آدرس مندرج در سایت ارسال فرمایید.